Hi, How Can We Help You?

Торгові знаки

Реєстрація торгових знаків

 • Створення логотипів і торгових знаків:

 • допомога та консультації по створенню логотипа і фірмового стилю,
 • рекомендації по роботі з дизайнерами.
 • Реєстрація торгових знаків:

 • попередня перевірка охороноздатності торгового знака,
 • консультації з питань опису знака та вибору класів товарів і послуг,
 • підготовка опису та заявки на реєстрацію,
 • міжнародна реєстрація торгової марки за Мадридською системою,
 • безпосередня робота з патентними відомствами в Україні і в Молдові,
 • оскарження рішень патентних відомств.


Договірна робота

 • вивчення та оцінка запропонованих контрагентами договорів,
 • усна або письмова консультація,
 • підготовка ліцензійних договорів на використання торгових знаків,
 • реєстрація ліцензійних договорів в Україні і в Молдові.
 • договори про передачу (повну поступку) прав на торговельні знаки.


Спори про використання торгових знаків

 • усна або письмова консультація по конфліктних ситуацій,
 • посередництво при вирішенні спорів в досудовому порядку (медіація),
 • представлення інтересів в переговорах, листуванні,
 • захист прав і інтересів в досудовому і судовому порядку в Україні і в Молдові.